Vanhan Käpylän VPK
Helsinki - Metsälä

Koulutus - Testaus

Toimintakykytestaus

Hälytysosaston jäseniksi aikovat testataan ennen sammutustyökurssille ilmoittamista kevennetyllä "Oulun mallin" testillä ilman savusukelluslaitetta sekä terveystarkastuksella, joka koostuu EKG-kokeesta, spirometriakokeesta sekä lääkärin suorittamasta muusta tarkastuksesta. Savusukelluskurssille hyväksytään lihaskuntotestin ja polkupyöräergometrikokeen hyväksyttävästi suorittaneet nuoremmat sammutusmiehet. Savusukelluskurssille vaaditaan vähintään alla olevan taulukon mukainen hyvä suoritus.

Laji   Luokitus
    Heikko Tyydyttävä Hyvä Erinomainen
Hapenottokyky l/min <= 2,4 2,5 - 2,9 3,0 - 3,9 >= 4,0
  ml/min/kg <= 29 30 - 35 36 - 49 >= 50
     Tai
Cooperin testi (12 min)   <= 2199 2200-2599 2600-2999 >= 3000
Käsinkohonta (vastaotteella) toistoja/min <= 2  3 - 5         5 - 9 >= 10
Penkkipunnerrus (45 kg) toistoja/min <= 9 10 - 17 18 - 29 >= 30
Jalkakyykky (45 kg) toistoja/min <= 9 10 - 17 18 - 26 >= 27
Makuulta istumaan toistoja/min <= 20 21 - 28 29 - 40 >= 41Savusukeltavan henkilöstön on kelpoisuutensa säilyttääkseen suoritettava joka vuosi lihaskuntotesti sekä ns. "Oulun malli"-testi Sisäasianministeriön pelastusosaston antaman pelastussukellusohjeen mukaisesti vähintään hyvillä arvosanoilla. Testi on sama kuin savusukeltavilla ammattipalomiehillä. Terveyttä seurataan säännöllisillä lääkärintarkastuksilla ja laboratoriokokeilla. Muun kuin savusukeltavan henkilöstön osalta riittää tyydyttävä tulos lihaskuntotestistä ja kevennetyn Oulun mallin testin (ilman paineilmalaitetta) läpäiseminen annetuissa aikarajoissa.

Oulun-mallin testi suoritetaan pukeutuneena täydelliseen sammutusasuun (alusasu, väliasu ja sammutusasu, kypäränalushuppu, kypärä, käsineet, palovyö, palojalkineet, paineilmalaitteet täydellisenä) ja hengittämällä paineilmalaitteiden kautta koko suorituksen ajan.

Testin kuvaus:

Savusukellusta jäljittelevä testirata, joka on suunniteltu siten, että sen suorittaminen ei vaadi maksimaalista fyysistä ponnistelua jos suorittajan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyky (yleiskestävyys) on keskinkertainen, hyvä tai erinomainen, ja suorittaja on muuten työkykyinen ja ammattitaitoinen. Testirata koostuu viidestä työnomaisesta tehtävästä. Testillä pyritään arvioimaan testattavan kuormittuneisuuden tasoa. Testi tehdään omalla, normaalilla työsuoritusnopeudella.

 • Testi tehdään aina täydellisessä savusukellusvarustuksessa (teräspullot, paino noin 15 kg)
 • Testiin käytettävissä oleva aika on kokonaisuudessaan 14,5 minuuttia
 • Testi tehdään tasaisella betonialustalla
 • Testin aikana mitataan työsykettä, joka ei saa ylittää annettuja ohjearvoja

Suorittaminen:

1. Käveleminen ilman letkurullia ja niitä kantaen

Käytettävissä oleva aika 4 min
Varustus: kaksi 20 m:n letkurullaa. Yhden letkun halkaisija on 76 mm ja paino 16,6 kg
Ensin kävellään 100 m ilman letkurullia
Tämän jälkeen kävellään 100 m kahta letkurullaa käsillä kantaen

2. Portaissa liikkuminen ilman kantamuksia

 • Käytettävissä oleva aika 3,5 min
 • Varustus: portaat, joissa yhden portaan korkeus on 18-22 cm
 • Portaita noustaan ja laskeudutaan niin, että nousua tulee yhteensä 20 m
 • Jokaisella nousukerralla kierretään viimeisen portaan jälkeen yhden metrin päässä tasanteella oleva merkki ja laskeudutaan takaisin lähtöpaikalle, joka on yhden metrin päässä portaiden alapäästä

3. Kuorma-auton renkaan moukarointi sivulta

 • Käytettävissä oleva aika 2 min
 • Varustus: moukari, jonka varren pituus 90 cm ja halkaisija 32 mm. Moukarin pään paino on 6 kg. Vanteeton kuorma-auton rengas, jonka kokonaishalkaisija noin 103 cm, rengasosan leveys noin 25 cm ja paino noin 47 kg
 • Betonilattialla makaavaa rengasta siirretään moukaroimalla 3 m

4. Esteiden alitus ja ylitys

 • Käytettävissä oleva aika 3 min
 • Varustus: yhteensä 8 m pitkä rata, jolla on kolme aitaa kahden metrin välein. Aitojen korkeus on 60 cm. Aitojen tulee olla niin kiinteät, etteivät ne siirry paikoiltaan alituksen tai ylityksen aikana.
 • Ensimmäinen aita alitetaan, toinen ylitetään ja kolmas alitetaan, jonka jälkeen kierretään radan päässä oleva merkki ja palataan samalla tavalla lähtöpaikalla
 • Rata kierretään yhteensä kolme kertaa

5. Letkun rullaus

 • Käytettävissä oleva aika 2 min
 • Varustus: 25 m pitkä letku, jonka halkaisija on 39 mm
 • Letku rullataan niin, että toinen liitin pysyy koko ajan paikallaan, muuten rullaustapa on vapaa

6. Palautus

 • Aika 5 min
 • Riisutaan paineilmasäiliölaite, riisutaan ylävartalon vaatteet ja annetaan sykintätaajuuden palautua istumalla paikallaan

Yksikönjohtajamme ja kouluttajat seuraavat omavalvontana jatkuvasti hälytystehtävissä toimivien henkistä hyvinvointia sekä fyysistä toimintakykyä. Päällystö määrää hälytystoimintakiellon tilanteen niin vaatiessa ja tarpeen mukaan henkilö ohjataan pikimmiten lääkärin vastaanotolle tilanteen selvittämiseksi. Hälytysosaston yleisen linjauksen mukaisesti myös ei- savusukeltavat suorittavat lihaskuntotestit hälytyskelpoisuutensa säilyttämiseksi.

Uutiset

 

Hyvää Uutta Vuotta 2020!

Hyvää alakanutta uutta vuotta 2020 ja parempaa vuosikymmentä!

 

Aloitamme treenit taas 7.1.2020 klo 18.00! Tule mukaan toimintaan!

 

 

 
-->