Hälytystoiminta

Hälytystoimintaa ohjaa Helsingin kaupungin kanssa tehty palokuntasopimus. Hälytystoimintaan osallistuvat jäsenet ovat sitoutuneet, kukin mahdollisuuksien mukaan, miehittämään sammutusyksikön iltaisin ja viikonloppuisin 30 minuutin varoajalla, muutoin jäsenet opiskelevat tai ovat muissa päivätöissä eri ammateissa. Hälytys tulee hätäkeskuksesta tekstiviestinä omaan matkapuhelimeen.

Hälytyksiä on hyvin erilaisia, kuten rakennuspaloja, maastopaloja, tulvantorjuntaa, vauriopuiden raivausta tai niin sanottuja varikkovalmiuksia, jolloin vakinaisen palokunnan yksikköjä on varattuna isommalla tehtävällä, ja sopimuspalokuntia on hälytetty valmiuteen alueellisten resurssien turvaamiseksi.

Hälytystoimintaan kuuluu myös eläinpelastustehtävien hoitaminen päivystysvuoroviikolla.

Osastolla on valmius ja tarvittava kalusto myös mm. korkean paikan työskentelyyn, pintapelastukseen, vaarallisten aineiden onnettomuuksiin ja tieliikennepelastamiseen. Palokuntasopimukseen ei kuulu ensivastehälytykset (ensihoito), mutta sammutusyksikössä on kattava ensiapukalusto ja defibrillaattori. Yksikkö voidaan kuitenkin hälyttää osaksi ensivastetehtävään tukemaan varsinaista ensihoidon yksikköä.

Hälytystoiminnan harjoitukset ovat joka tiistai kello 18:00 alkaen (pois lukien lomaviikot). Jäsenistön peruskoulutus annetaan Helsingin pelastuslaitoksen henkilöstön toimesta Helsingin pelastusliiton järjestämillä kursseilla. Hälytystoiminnan viikkoharjoituksissa osaamista ylläpidetään ja syvennetään.

Hälytystoimintaan voi tulla perehtymään 16 vuoden iässä ja täysi-ikäiset voivat osallistua hälytyksiin suoritettuaan tarvittavan perehdytyksen, pelastustoiminnan peruskurssin, lääkärintarkastuksen ja kuntotestin.

Hälytystoiminnan päällikkö antaa mielellään lisätietoa hälytystoiminnasta! Ota rohkeasti yhteyttä yhteydenottolomakkeella!