Koulutus

Hälytysosaston henkilöstön koulutus noudattaa Sisäasianministeriön pelastusosaston antamaa ohjetta. Perustaidot ja perehdytys saadaan palokunnan omissa viikko harjoituksissa. Koulutuksesta vastaa hälytysosaston päällikkö ja muu päällystö sekä miehistö tukee koulutusta omilla tiedoilla ja taidoilla. Ensimmäisillä kerroilla lähdetään liikkeelle varusteista ja niiden pukemisesta sekä muista perusasioista. Varsinaisen kurssimuotoisen koulutuksen järjestää Helsingin pelastusliitto yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen kanssa. Kouluttajina kursseilla toimii Helsingin pelastuslaitoksen palomiehiä, paloesimiehiä, lääkintäesimiehiä sekä palomestareita.

Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä on moniulotteinen kansallinen koulutusjärjestelmä, joka tuottaa koulutuksien ja kurssien kautta sopimushenkilöstölle kelpoisuuden pelastustoiminnan eri tehtäviin. Pelastusopisto vastaa sopimushenkilöstön opetussuunnitelmasta. Pelastusopisto kouluttaa sopimushenkilöstön päällystön ja pelastuslaitos vastaa sopimushenkilöstönsä riittävästä koulutuksesta.

Palo- ja pelastustoimen vapaaehtoisen miehistön peruskoulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet toimia pelastusyksikön jäsenenä.

Sopimushenkilöstön koulutus on muuttunut/muuttumassa lähiaikoina. Osa kurssien tehtävistä ja materiaaleista on itseopiskeltavaa ja niitä tehdään ennen kurssia sekä kurssien aikana pelastusopistonn koulumaali verkko-oppimisympäristössä. Yksi opintopiste vastaa noin 27. työtuntia.

Lähde:  https://www.pelastusopisto.fi/Sopimushenkilosto_2022