Vanhan Käpylän VPK
Helsinki - Metsälä

Koulutus

Hälytysosaston henkilöstön koulutus noudattaa Sisäasianministeriön pelastusosaston antamaa ohjetta. Palokunta hoitaa itse uuden henkilön perehdyttämisen (n. 6 kk). Varsinaisen kurssimuotoisen koulutuksen järjestää Helsingin pelastusliitto yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen kanssa jäljempänä selostetun rungon mukaisesti. Kouluttajina kursseilla toimii Helsingin pelastuslaitoksen palomiehiä, paloesimiehiä, lääkintäesimiehiä sekä palomestareita.

Nähdäksesi millaisia terveyteen ja kuntoon liittyviä vaatimuksia kursseille ilmoittaminen edellyttää, klikkaa vasemmalla olevan navigointipalkin "Testaus"-kohtaa.

Palo- ja pelastustoimen vapaaehtoisen miehistön peruskoulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet toimia pelastusyksikön jäsenenä.

Peruskoulutus koostuu seuraavista kursseista:

  • Sammutustyökurssi, kesto 62 tuntia (-> nuorempi sammutusmies, hälytystoimintakelpoinen)
  • Savusukelluskurssi, kesto 28 tuntia (-> savusukelluskelpoisuus, sammutusmies)
  • Palokuntien ensiapukurssi, kesto 30 tuntia
  • Pelastustyökurssi, kesto 21 tuntia

  • Vaarallisten aineiden kurssi, kesto 20 tuntia
  • Öljyvahingon torjuntakurssi, kesto 20 tuntia
  • Pintapelastuskurssi, kesto 23 tuntia
  • Palokuntien ensivastekurssi, kesto 25 tuntia (-> vanhempi sammutusmies, kun aiempien lisäksi jokin näistä neljästä suoritettu)

  • Yksikönjohtajakurssi, kesto 100 tuntia (-> kelpoisuus toimia yksikönjohtajana)
  • Sopimuspalokunnan päällikkökurssi, kesto 70 tuntia (-> kelpoisuus toimia palokunnan päällikkönä)

Lisä- ja täydennyskursseja ovat mm.: palokunnan toiminta poikkeusoloissa, konemieskurssi, hälytysajoneuvon kuljettajakoulutus, metsäpalontorjunta, psyykkinen ensiapu, palokuntien liikuntakoulutus ja kuntotestaus, vaarallisten aineiden tunnistaminen, vauriopuun käsittely, vanhemman sammutusmiehen täydennyskurssi, eläinten pelastaminen, palokuntien viestiliikenne sekä toimi oikein paloilmoittimella -kurssi.

Uutiset

 

Hyvää Uutta Vuotta 2020!

Hyvää alakanutta uutta vuotta 2020 ja parempaa vuosikymmentä!

 

Aloitamme treenit taas 7.1.2020 klo 18.00! Tule mukaan toimintaan!

 

 

 
-->